StyrelsenOrdförande
Viveca Ekstrand, 072-218 66 60

Kassör
Petra Bornesäter Elomaa, 073-844 93 46

Ledamöter
Jan Hjörnered, 070-768 73 88
Ulla Wildsjö, 070-495 86 77
Conny Ahlen, 070-651 10 10
Anders Lindgren, 073-679 31 04

Suppleanter
Björn Arvidsson, 070-855 71 76
Kjell Karlsson, 073-535 81 78
Christer Andersson, 070-318 07 69

Revisorer
Birgitta Odén, 070-756 50 14
Roine Gävert, 073-052 23 53