StyrelsenOrdförande
Viveca Ekstrand 072-218 66 60

Kassör
Petra Bornesäter Elomaa 073-844 93 46

Ledamöter
Maud Majoros 073-970 41 78
Ulla Wildsjö 070-495 86 77
Lillemor Berg 070-366 79 84
Conny Ahlen 070-651 10 10
Jan Hjörnered 070-768 73 88

Suppleanter
Susanna Söderberg 076-273 06 21
Kjell Karlsson 073-535 81 78

Revisorer
Birgitta Odén 070-756 50 14