Säkerhetsregler för Dragsviks husvagnsklubb


 • Säkerhetsavstånd minst 4 meter mellan husvagnar/husbilar och 3 meter mellan förtält/spiketält.
 • Elkabel får ej dras över grannes plats.
 • Alla platser har uttag med elmätare där man betalar förbrukningsavgift enligt fastställd taxa.
 • Elanslutning får endast ske med godkänd utomhuskabel, minimum 2,5 kvadrat (HO7-RN-F, REVE, RDOE, RDOT). För elkoppling i förtält/spiketält gäller samma bestämmelser.
 • Enligt våra stadgar: ”Om fordon har gasolanläggning ska den vara besiktad och godkänd. Årlig gasoltest ska utföras på husvagn/husbil med fast plats på campingen.” Gasoltesten görs oftast i samband med vår gemensamma vårstädning, enligt fastställd taxa.
 • Gasoltub, max P11, skall förvaras på betryggande sätt, i olåst gasolutrymme i husvagn/husbil när man inte är på plats. Stäng gasoltuben när den inte används.

 • Undvik levande eld, bränder på campingplatser sprids lätt
 • Om man vill tända ljus rekommenderar vi värmeljus i ljusstakar typ lyktor och i icke brännbart material. Lämna aldrig levande ljus oövervakat.
 • Vedkorgar är inte tillåtet.
 • Fiskrökar får inte byggas på platserna, portabla rökar får ställas vid stranden bakom fiskrenset.

 • Grillar
 • Klubben har en större grill utanför storstugan och en mindre uppställd bakom bastun. Det finns en eldplats på stranden. Dessa kan användas men bara med grillkol, och får ej lämnas oövervakade förrän elden är släckt.
 • Grillar vid husvagnar/husbilar måste placeras på betryggande underlag och avstånd från brännbart material. Håll efter och rengör så att inte fett ansamlas som kan börja brinna.
 • Kolgrillar: Se till att ha vatten tillgängligt.
  Elgrillar: Kontrollera att kabel är av rätt sort och oskadad och ansluten till jordat uttag.
  Gasolgrillar: Se till att ha rätt gasoltub för grillen, om den är för hög kan den komma för nära lågorna. Kontrollera också anslutningen, att den är hel och tät.

  Utrustning för att varna och släcka bränder
 • Det skall finnas minst en 2kg pulversläckare i husvagn/husbil och minst en 2kg pulversläckare i förtält/spiketält. Dessa skall vara placerad lättåtkomligt och synligt, ej i garderob eller skåp. Gärna nära dörren så är den åtkomlig både utifrån och inifrån.
 • Brandsläckarna skall vara röda (det är bara i hemmamiljö man kan ha andra färger). Kontrollera släckarna minst 1 gång per år, vänd upp och ner så att pulvret inte klumpar sig. Du skall höra att pulvret rör sig när du vänder den.
 • Släckspray kan has som komplement t.ex. vid matlagning eller levande ljus.
 • Brandfilt är bra att ha vid mindre bränder och på plana ytor. Om man kan släcka med en sådan så slipper man sanera vagnen som man måste gör efter pulversläckare.
 • Brandvarnare är bra att ha, man kan välja att ta bort den när man lämnar vagnen för längre tid, ifall batterierna tar slut. Kontrollera då att det inte finns några risker får att brand kan börja. T.ex att gasol är avstängd och att inte lösa kontakter såsom laddare sitter i eluttag.
 • Om det finns gasol i vagnen skall det finnas gasolvarnare, det finns vissa som också varnar för kolmonoxid.