Ordnings- och trivselregler DHK

2022-10

Campingens organisation:
 • Ansvaret för campingen åligger styrelsen och av denna utsedda förtroendemän.
 • Styrelsen är klubbens talesman gentemot utomstående och besökande på campingen. Ev. missförhållanden ska anmälas till styrelsen.
 • Campingen är uppdelad i fyra kvarter. Ansvariga inom kvarteret är en kvartersvärd och en vice kvartersvärd som utses på höstmötet.
 • Medlems familj, barn och föräldrar äger rätt att vistas i husvagn/husbil med fast plats. Likväl äger dessa rätt att tillfälligt stå med husvagn/husbil på medlems plats när den är tom. Ny campingavgift erlägges av den tillfälliga gästen. Ovan angivna ska meddelas till kvartersvärd eller styrelsen. Tillfällig tältning för barn och gäster kan medges på anvisade platser. Medlem har rätt att medta gäster vid vistelse i husvagn. Tillfälliga gäster ska informeras om gällande bestämmelser. Medlem har möjlighet att boka gästrummet mot en avgift. Uthyrning av husvagn/husbil är förbjuden.
 • Medlem kan låna klubbstugan för privat fest efter godkännande av styrelsen eller av styrelsen utsedd person. Bordtennis eller andra spel får ej förekomma i storstugan.

 • Barn och Ungdom:
 • Holken: Dragsviks barn-och ungdomsrum
  Tidsgräns: 21.00 för barn /ungdomar yngre än 13 år.
  Ungdomarna och barnen eller deras föräldrar ansvarar själva för städning, ordning och trivsel. Styrelsen utser ”Holken”ansvarig.
 • Bollspel och lekar får endast förekomma på därför avsedda platser. Föräldrar är ansvariga för ev. skador som barnen orsakar. Respektera andras tomter och använd gångvägarna.

 • Medlem ska visa hänsyn och ej uppträda störande.
 • Tystnad ska iakttas mellan kl. 22.00 och 09.00 söndag-torsdag och mellan 24.00 och 09.00 fredag-lördag.
 • Vid arrangerade klubbfester gäller tystnad kl. 01.30.
 • Raketer och smällare är ej tillåtna inom området.

 • Trafik inom området:
 • Under högsäsong 1/4 -30/9 ska bommarna under dagtid vara tillskjutna och nattetid senast 21.00-07.00 vara låsta.
 • Under tiden 22.00 och 07.00 får bilkörning endast förekomma från infartsbommen till gästparkeringen.
 • Bilkörning får endast förekomma på ytter-och infartsvägar, ej på mittvägen vid klubbstugan eller på stranden.
 • Hastighetsbegränsning max. 10 km gäller inom campingområdet.
 • Endast en bil per plats. Andrabil eller gästers bil ska parkeras på P-platsen. P-förbud gäller i övrigt på hela området.
 • Ett antal gästplatser med el finns permanent på campingen, ställplatser. Dessutom tillhandahåller vi ett antal platser vid midsommarfirandet. Möjlighet att tälta vid stranden finns.

 • Lågsäsong, 1/10-31/3
 • Bommarna ska under lågsäsong hållas låsta, liksom klubbstuga, toatömning, tvättstugan, bastun samt dusch/toa för personer med funktionsvariationer.
  Torrtoaletterna hålles låsta under vintersäsong.
 • Kv.1 ansvarar för bommen vid nedre toaletten.
  Kv.3 ansvarar för bommen vid båtuppläggningen.
  Städjouren ansvarar för infartsbommen.

 • Husdjur:
 • Husdjur skall hållas i band. Rastning ska ske utanför campingen. Badning av husdjur får endast förekomma intill båtbryggan eller vid den speciella hundbadplatsen. Observera att husdjur ej får vistas på badstranden. Respektera uppsatta skyltar.

 • Områdets sanitära utrustning:
 • Fem diskplatser med varmvatten finns på området. Det är ej tillåtet att diska under rinnande vatten. Två duschar finns i storstugan, två i bastun och en på toaletten för personer med funktionsvariation. Tänk på att spara på varmvattnet!
  Städning gäller efter disk, tvätt och dusch.
 • Avfall, latrin och diskvatten ska hanteras enligt miljöenhetens anvisningar. Husvagnen ska vara ansluten till campingens avloppssystem. Husvagns-/husbilstoaletterna tömmes i ett särskilt rum vid storstugan. Vid vattenposterna får ej rensas fisk, diskas eller rengöras toaletter. Fiskrens får ske vid den lilla båtbryggan.
 • Bastun är tillgänglig för medlemmar och gäster. Styrelsen utser ansvariga. Det åligger alla som utnyttjar bastun och duscharna där att se till att det är städat och iordningsställt efter användande. Tidsbokning finns på särskild lista vid bastun. Barn under 15 år får ej använda bastun själva.
  Det finns en kalldusch på stranden med färskvatten.

  Båtar:
 • Båtbryggan samt uppläggningsplats sköts av båtägarna under ledning av styrelseansvarig. Båtplats kan ges till medlem i mån av lediga bryggplatser.
 • Klubben har en liten båt, Carmencita, som man kan låna.
  Bokningslista för Carmencita finns i en av bodarna (närmast vägen ).
  Mer info om båtar finns på Camping info under rubriken Båtregler på hemsidan.

 • Medlems arbetsplikt:
  Veckostädning:
 • Städning och renhållning av toaletter etc. uppdelas löpande mellan kvarteren. Styrelsen fastställer städordning och kvartersvärdarna gör upp städlistor. Anslag vid stugan visar vad som ingår i städjouren. Finns även under rubriken Städvecka på hemsidan.
  Medlem som byter uppsatt städvecka ska meddela sin kvartersvärd.
 • Sopkärl för källsortering finns gemensam för DHK och HHK vid sopstationen. Här finns container för hushållsavfall samt kärl för plast, pappersförpackning, metall, tidningar och glasflaskor. GROVSOPOR (om du inte hittar något kärl som passar dina sopor) ska du ta med dig hem.
  För sopstation och väg ansvarar DHK jämna år och HHK ojämna år.
  Bakom fiskrenset får kvistar, mindre grenar, löv, gräs och jord läggas.

 • Höst-och vårstädning:
 • Städning av campingen sker främst vid höst-och vårstädningen. Medlem har skyldighet att medverka vid städning eller av styrelsen beordrade andra arbeten på området. Medlem som ej kan närvara på städdag ska anmäla detta till sin kvartersvärd. Kvartersvärden rapporterar närvaron till styrelsen.

 • Elsäkerhet och Gasolsäkerhet:
 • Information om dessa områden finns under Elsäkerhet på hemsidan.


 • Bodarna:
 • Trädgårdsverktyg finns att låna i bodarna.
 • Maskingräsklipparna får användas till klippning av klubbens gemensamma gräsytor.

 • Rökning och alkoholförtäring:
 • Rökning är tillåten vid din egen plats. Vid storstugan och vid bastun finns askkoppar och vid dessa är rökning också tillåtet.
 • Alkoholförtäring är också begränsad till den egna platsen. Med tanke på alla barn är det olämpligt att gå omkring med öppnade ölburkar och vinglas.

 • Anslagstavlan:
 • Annonsering på anslagstavlan vid storstugan ska dateras och får sitta uppe i 1 månad.
 • Medlem får ej bedriva affärsverksamhet inom området.
 • Privat försäljning inom campingen ska godkännas av styrelsen.

 • Kiosk
 • Kiosken ligger vid Holken. Den har öppet vissa tider under sommaren.

 • Under rubriken Camping info finns även följande:
  Stadgar, Byggnadsregler, Kösystem, Kvartersvärdsuppgifter, Områdeskarta och Tips för att spara på vatten.