Kvatervärdsuppgifter


Gäller även vice i samråd med ordinarie. Kv.v. är styrelsens kontaktperson inom respektive kvarter.

Vid arbetsfördelning mellan kvarteren ger styrelsen Kv.v. arbetsuppgifterna och Kv.v. tar ut lämpligt folk ur kvarteret.

Kv.v. gör upp kvarterets städlista och ansvarar för kallelse, ev. byten och info om städansvaret. Platsbyte i kvarteret sker i samråd med styrelsen.

När ny medlem flyttar till kvarteret ansvarar Kv.v. för dennes integrering i kvarteret.

Kv.v. har ansvaret för den träff som kvarteret tilldelats under året. Arrangemanget sker i samråd med styrelsens aktivitets- och ekonomiansvarig.

Kv.v. skall arrangera kvartersträffar och informationsmöten. Minst två info-möten bör under året anordnas i kvarteret.

Kv.v. svarar för att bommarna är stängda, Kv 1 vid nedre toan och Kv.3 vid båtuppläggningen. Städjouren ansvarar för att infartsbommen är låst.

Vid vår- och höststädning skall Kv.v. notera vilka medlemmar som ej deltar och meddela styrelsen.

Ev. tvister inom kvarteret skall Kv.v söka lösa, om det ej är möjligt ska styrelsen kontaktas.

Kv.v. ansvarar för nycklar utlämnade av styrelsen samt att nycklar finns tillgängliga för städjouren. Städjouren ansvarar för infartsbommen.

Kv.v ska kontrollera brandsläckare och vatten tunnor i kvarteret.