Kösystem


Regler för kösystemet:
Vi går strikt efter kölistan, när Ni får en förfrågan om plats har Ni tre dagar på Er att svara, därefter går förfrågan över till nästa i kön. Detta pga. att vi har många som står på kö och trycket är hårt från de som vill ha plats. Därför är det viktigt att Ni lämnar aktuella telefonnummer samt adress så det är lätt att få tag i Er.

Ni kan tacka nej tre gånger därefter flyttas Ni till listan för passiva medlemmar. För att åter tas upp i kölistan fordras att Ni själva anmäler intresse till nästkommande årsmöte. Vi rekommenderar att Ni tar första erbjudna platsen.

När Ni väl fått en fast plats så kan Ni sedan ställa Er på kö för annan plats inom området.
Observera! Ni måste ha fast plats på området innan Ni kan ställa er i internkön. Intresseanmälan för byte av fast plats inom området ska lämnas till köansvarig inför varje årsmöte för att Ni ska få behålla platsen i den interna kölistan.

Ekonomi
Årsavgift och el betalas kvartalsvis. Ange ditt platsnummer på alla inbetalningar.
Skriv alltid föregående och nuvarande mätarställning vid betalning av el. Det finns utrymme för det även vid betalning via Internetbanken.

Eftersom hela vår verksamhet bygger på medlemsavgifter är det viktigt för föreningens ekonomi att alla betalar sina avgifter punktligt.

Inköp till klubben får bara göras i samråd med styrelsen. Lämna alltid följesedel till kassören, skriv gärna ett förtydligande på följesedeln vad materialet ska användas till.

Blanda inte ihop klubbens inköp med privata på samma kvitto/faktura.
För att få ersättning för utlägg måste kvitton lämnas.