Kösystem


Regler för kösystemet:
Vi går strikt efter kölistan.
När Ni får en förfrågan om plats har ni 10 dagar på Er.
Ni kan tacka nej tre gånger, därefter tas Ni bort från listan.
Vi rekommenderar att Ni tar första erbjudandet och därefter ställer Ni er internkön om Ni vill byta till en annan plats.

Observera! Ni måste ha fast plats på området innan Ni kan ställa er i internkön.
Intresseanmälan för byte av fast plats inom området ska lämnas till köansvarig inför varje årsmöte för att Ni ska få behålla platsen i internkön.
Internkön går före kön för nya medlemmar till området.
Internkön till speciell plats går först.


Ekonomi
Årsavgift och el betalas kvartalsvis. Ange ditt platsnummer på alla inbetalningar.
Skriv alltid föregående och nuvarande mätarställning vid betalning av el. Det finns utrymme för det även vid betalning via Internetbanken.

Eftersom hela vår verksamhet bygger på medlemsavgifter är det viktigt för föreningens ekonomi att alla betalar sina avgifter punktligt.

Inköp till klubben får bara göras i samråd med styrelsen. Lämna alltid följesedel till kassören, skriv gärna ett förtydligande på följesedeln vad materialet ska användas till.

Blanda inte ihop klubbens inköp med privata på samma kvitto/faktura.
För att få ersättning för utlägg måste kvitton lämnas.