Gasolförsäljning


Följande flasktyper finns:
PK5 260:-
P6, PK6, PA6 345:-
PK10 320:-
P11, PA11 355:-
Ansvarig: Jan Westerlund plats 36

Försäljning utförs av:
Erik Lummi plats 63
Nils Dahlen plats 33
Christer Johansson plats 26

Ansvar för gasoltester: Jan Westerlund, Pl 36