Gasolförsäljning


Följande flasktyper finns:
P5, PK5 275:-
P6, PK6, PA6 350:-
PK10 340:-
P11, PA11 370:-
Ansvarig: Jan Westerlund plats 36

Försäljning utförs av:
Erik Lummi plats 63
Jan Westerlund plats 36

Ansvar för gasoltester: Jan Westerlund, Pl 36