Elsäkerhet


Kontrollpunkter: Elcentralen, apparatskåp etc.
Se till att elcentraler, apparatskåp inte är blockerade.
Se till att lock och dörrar är stängda.

Kablar
Se till att kablar inte är skadade.
Se till att div. främmande föremål inte har placerats på kablar och kabelstegar.
Se till att kablar är fast monterade vid underlaget, t ex klamrade på vägg eller förlagda på kabelstege.

Strömbrytare, vägguttag, etc
Se till att kapslingar och höljen inte är mekaniskt skadade.
Se till att fast anslutna elapparater inte har lossnat från underlaget.

Ta inga risker när du gör eljobbet själv! Läs mer om vad du får göra själv med el på Elsäkerhetsverket.