Byggnadsregler


Vid byggnation ska alltid grannar vidtalas och styrelsen kontaktas.

Byggnadsregler för veranda:
1. Totallängd som husvagn dock max 6,0 m.

2.Totalbredd max 3.0 m.

3. Höjd över husvagnstak max 0,25 m.
Utbyggnad över husvagnstak max 0,25 m.

4. Tak ska vara täckt med plast- eller plåtskivor.

5. Fönster ska vara enhetliga och får ej förses med fönsterluckor.

6. Fasaden ska vara målad i ljus färg.

7. Ritning med mått och färgsättning ska lämnas till styrelsen för godkännande.

8. Bygget ska vara klart inom 3 månader från godkännande av bygget. Gäller även flytt av befintlig byggnad.

9. El-kabel ska var godkänd för utomhusbruk. För eldragning gäller samma villkor som för husvagn.

10. Verandan bör lämpligen vara uppbyggd på sådant sätt att den lätt kan nedmonteras på högst en dag.

11. Styrelsen vill påpeka att medlem kan bli ålagd av byggnadsnämnd eller annan myndighet att riva bygget och stå ansvarig för eventuella påföljder.

Övriga byggnadsregler:

1. Permanent insyns-vindskydd i trä, tyg e.d. får uppsättas på tomt.
Max. mått: Höjd 1.80. Längd 6 m. i vinkel. Rak sida 4 m. Tak får ej uppsättas, undantag Pergola.
Staket med max. höjd 90 cm. får uppsättas runt uteplats. Får ej vara täckande utan skall ha min. 20 mm. springa mellan bräderna. Tomt får ej inramas med staket.

2. Förvaringslådor och skåp ska anpassas efter tomten. Max höjd är 1.80 m. Styrelsen ska godkänna storlek och uppställning.

3. Så kallad Pergola får sättas upp med tak. Max storlek: 3,5 m diameter för åtta eller sexkantiga samt max 3×3 m för fyrkantiga pergolor. Detta gäller ej så kallade partytält.
Samtliga sidor ska vara fråndragna när man åker hem.

4. All byggnation ska godkännas av styrelsen före byggstart.