Båtregler


Medlemmar i Dragsviks husvagnsklubb kan få plats vid bryggan i mån av plats.

Förtöjning: Rep minst 10 mm samt 4 st fjädrar.

Båt med totallängd över 5 m och/eller med överbyggnad får ej utan godkännande av bryggansvarige förtöjas vid bryggan.

Varje år skall bommen målas av båtägaren samt se till att bom och båt tas upp och nerlägges vid de föranmälda tiderna. Vid uppläggning ska båtvagn eller båt vara märkt med namn, platsnummer och telefonnummer för att ansvarig ska kunna ta kontakt om något inträffar. Inga båtar får ligga vid stranden.

Båten skall vara försäkrad.

Den som har bryggplats har även rätt till vinteruppläggning.
Övriga medlemmar kan ansöka om uppläggningsplats hos båtansvarig.

OBS! Det är absolut förbjudet för barn under 7 år att vistas vid och på bryggorna utan vuxens sällskap.

Föreningens arrendevatten
Varje husvagnsplats har rätt att använda:
1. Två st nät á 30 m, tillsammans max 60 meter.
2. Ett standardlångrev med 100 krok.
3. Gädda 40-75 cm och max 3 st/dygn.

Observera att all ålfiske är förbjudet.

Det är viktigt att redskapen märks ut med DHK + PLATSNR/MEDL.NR + enligt svensk lag, för vidare information läs Havs och vatten myndighetenssida.

Eftersom vi arrenderar vattnet är det mycket viktigt att följa den utmarkerade gränsen av arrendet vid fiske.