Båtregler

BåtreglerBåtansvariga
Joonas Bornesäter Elomaa 073-773 80 86
Göran Nordin 070-535 61 76

Medlemmar i Dragsviks husvagnsklubb kan få plats vid bryggan i mån av plats.

Förtöjning: Rep minst 10 mm samt 4 st fjädrar.

Båt med totallängd över 5 m och/eller med överbyggnad får ej utan godkännande av båtansvarige förtöjas vid bryggan.

Varje år skall båtägaren se till att y-bom och båt tas upp och nerlägges vid de föranmälda tiderna. Om y-bommarna behöver målas ska båtägare göra det. Vid uppläggning ska båtvagn eller båt vara märkt med namn, platsnummer och telefonnummer för att ansvarig ska kunna ta kontakt om något inträffar. Inga båtar får ligga vid stranden.

Båten skall vara försäkrad.

Den som har bryggplats har även rätt till vinteruppläggning.
Övriga medlemmar kan ansöka om uppläggningsplats hos båtansvarig.

Vi har ingen gästhamn. Men om medlem får båtburna gäster och om båtansvarig ser att det finns plats och bryggan tål det, så kan det tillåtas att lägga till vid bryggan. Samma dygnsavgift som för campande gäster gäller. Som båt räknas också kanot, jolle och vattenskoter. Dessa kan få läggas på egen plats för husvagn/husbil, om det finns plats och inte medför någon olägenhet för grannar. Allmänna regler för vattenskoteråkning gäller, se information på Transportstyrelsens hemsida.

OBS! Det är absolut förbjudet för barn under 7 år att vistas vid och på bryggorna utan vuxens sällskap.

Föreningens arrendevatten
Varje husvagnsplats har rätt att använda:
1. Två st nät á 30 m, tillsammans max 60 meter.
2. Ett standardlångrev med 100 krok.
3. Gädda 40-75 cm och max 3 st/dygn.

Observera att all ålfiske är förbjudet.

Det är viktigt att redskapen märks ut med DHK + PLATSNR/MEDL.NR + enligt svensk lag, för vidare information läs Havs och vatten myndighetenssida.

Eftersom vi arrenderar vattnet är det mycket viktigt att följa den utmarkerade gränsen av arrendet vid fiske.